24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ khẩn cấp

Hỗ trợ trong giờ làm việc (Từ 8:00 đến 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 8:00 – 12:00 Thứ Bảy)

Ticket helpdesk
Tel: (+ 84) 0236 3651403

Hỗ trợ khẩn cấp ngoài giờ làm việc (Từ 17:30 – 8:30 và các ngày cuối tuần)
Hotline: 093 513 25 26