SMILE BO là một hệ thống quản lý tài chính- kế toán được thiết kế theo đặc thù của quản lý khách sạn. SMILE BO có đầy đủ các tính năng của một hệ quản lý tài chính theo tiêu chuẩn, bên cạnh đó được trang bị thêm nhiều tính năng đặc thù của khách sạn. SMILE BO cho phép hạch toán vừa tuân theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, vừa đảm bảo tính quản trị theo tiêu chuẩn quản lý khách sạn 5 sao quốc tế.

 

TUÂN THỦ TUYỆT ĐỐI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Là hệ thống thiết kế cho các khách sạn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, SMILE BO tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ của SMILE luôn đảm bảo hệ thống được cập nhật với những thay đổi mới nhất trong chính sách.

 

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

SMILE hỗ trợ hạch toán phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị khách sạn quốc tế. SMILE hoạt động trên sự kết hợp giữa hệ thống tài khoản, hệ thống mã phòng ban và 4 hệ thống mã phân tích. Tất cả hệ thống đều mở, mang lại sự thích hợp của hệ thống đối với mọi đối tượng khách sạn, mọi mô hình quản lý.
Tình hình hoạt động của khách sạn được phân tích tổng hợp, theo từng bộ phận, theo loại hình kinh doanh…..

Hệ thống báo cáo động cho phép dễ dàng thiết lập các báo cáo theo yêu cầu đặc thù của từng khách sạn mà không ảnh hưởng đến chương trình.

 

CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ CỦA KHÁCH SẠN

SMILE tích hợp nhiều tính năng đặc thù của khách sạn giúp cho công việc kế toán nhẹ nhàng, dễ dàng, ít sai sót hơn.
SMILE BO liên kết trực tiếp với SMILE FO, SMILE POS tạo thành một giải pháp tổng thể cho việc quản lý.
SMILE BO có các giải pháp chuyên dụng cho quản lý hàng tồn kho, giá vốn, định lượng… đáp ứng hoạt động khách sạn.

TÍNH NĂNG ĐẦY ĐỦ, LIÊN KẾT HỮU CƠ

SMILE BO có đầy đủ các tính năng quản lý tài chính kế toán như là:

  • Tổng hợp
  • Phải thu
  • Phải trả
  • Mua hàng
  • Hàng tồn kho
  • Tài sản cố định, tài sản lưu động
  • Phân bổ chi phí

Các tính năng này được liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên hệ thống hoàn chỉnh. Dữ liệu trong hệ thống chỉ cần nhập một lần và được luân chuyển sử dụng lại ở các khâu sau.

 

HẠCH TOÁN DOANH THU THEO PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT

Phương pháp hạch toán doanh thu kết hợp giữa phương pháp truyền thống của kế toán Việt Nam và phương pháp ghi nhận doanh thu theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý khách sạn cao cấp cho phép:
•    Vừa dễ dàng xác định được doanh thu chịu thuế và số thuế phải nộp trong từng kỳ (Doanh thu thể hiện trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra). Việc này hết sức quan trọng đối với cơ quan thuế nhất là tại các địa phương. 
•    Vừa xác định được chính xác doanh thu thực sự của khách sạn phát sinh trong tháng. Việc này hết sức quan trọng trong việc tính ra lỗ, lãi của khách sạn trong từng tháng từ đó có các chính sách thích hợp về quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

ĐỊNH KHOẢN TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ SAI SÓT

SMILE BO hỗ trợ tối đa phương thức hạch toán tự động nhằm giúp tự động hóa cao công việc kế toán, tăng cường độ làm việ, giảm sai sót. Công việc định khoản được thực hiện một lần trong quá trình cài đặt phù hợp với quy trình của từng khách sạn, sau đó khi hạch toán không cần định khoản nữa. Định khoản tự động hiện diện ở các chức năng:

•    Hạch toán doanh thu
•    Hàng tồn kho
•    Phải thu
•    Phải trả
•    Tài sản cố định, tài sản lưu động
•    Phân bổ chi phí

 

GIAO TIẾP DỄ DÀNG VỚI EXCEL

Các chức năng của SMILE đều có lệnh chuyển dữ liệu ra Execel. 100% báo cáo SMILE có khả năng xuất dữ liệu ra Execel. Tính năng này vô cùng tiện lợi cho ngừoi làm kế toán.

 

IN CHỨNG TỪ NGAY KHI HẠCH TOÁN

Các loại chứng từ được in ran gay khi hạch toán làm chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất… Mẫu chứng từ đa dạng và có thể sửa đổi theo ý muốn của từng đơn vị nhờ khả năng báo cáo động của SMILE.