Smile PUR - Mua Hàng

Khi các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp có nhu cầu thì lập các PR (Purchase request), các PR này được trưởng bộ phận duyệt. Sau đó mới chuyển lên phòng phụ trách Tài chính hoặc phòng Kế hoạch để trưởng bộ phận của phòng này duyệt.
Những PR nào được duyệt thì chuyển xuống bộ phận mua, tại đây các PR được lọc - chọn lựa tạo thành các PO (Purchase order) khác nhau sau khi tham khảo giá cả - bảng báo giá để tiến hành mua.

Có 2 cách để mua hàng:

  1. PR chuyển thành PO (order gián tiếp)
  2. Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp          

Kết quả là các hoá đơn mua hàng được chuyển sang phần Nhận hàng, với 2 loại:

  1. Nhận hàng có PO
  2. Nhận hàng không có PO

Chức năng: Về cơ bản Mua hàng trong Smile nhằm phục vụ cho công tác quản lý và lên kế hoạch hoạch định cho những kế hoạch trong tương lai như: kế hoạch mua hàng, quản lý các order của các bộ phận (kế toán, kỹ thuật, bếp,…), nhà cung cấp - giá cả, quản lý việc nhận hàng (có PO hoặc không PO), quản lý các mặt hàng đã mua - đã order….mang tính thống kê, liệt kê các mặt hàng thường xuyên mua, phải mua từ đó lên kế hoạch mua theo chu kỳ hợp lý,….

Kết quả: với chức năng Mua hàng giúp cho quá trình Nhận hàng được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện (do các PO trong Mua hàng kết nối sang Nhận hàng).