Phần mềm quản lý Nhân Sự - SMILE HR cung cấp một giải pháp tổng thể không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu thay đổi chính sách nhân sự từ chính phủ.

 • Ưu điểm của phần mềm SMILE HR:
 • Giao diện kết hợp hình ảnh thân thiện với người sử dụng
 • Cung cấp báo cáo và thông tin nhân sự nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.
 • Tự động hóa và tin học hóa trong quản trị nhân sự
 • Phân quyền và bảo mật tốt
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí và khối lượng công việc

 

Các chức năng chính của SMILE HR:

 • Quản lý hồ sơ lương
 • Quản lý hồ sơ cá nhân
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Báo cáo biến động nhân sự
 • Báo cáo biến động lương
 • Phân ca cho từng cá nhân
 • Chấm công bằng máy
 • Kiểm soát ca tự động
 • Theo dõi đi muộn, về sớm theo phân ca tự động
 • Theo dõi ngày nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ theo chế độ
 • Tính lương theo chấm công
 • In phiếu tính lương cho từng nhân viên
 • Báo cáo quản lý nhân sự
 • Bảo mật, phân quyền

SMILE HR - A MODULE OF SMILE PMS SYSTEM