SMILE IPS kết nối hai chiều với tất cả các hệ thống điện tử trong khách sạn như tổng đài điện thoại, hệ thống khóa từ, hệ thống điều khiển tòa nhà thông minh, hệ thống điều khiển điều hòa....

TÍNH CƯỚC

SMILE PBX tiếp nhận thông tin cước TẤT CẢ các loại tổng đài, xử lý cước và ghi nhận trực tiếp vào tài khoản khách. Thông tin về cước do vậy được cập nhật tức thời trong SMILE FO.
SMILE PBX hỗ trợ nhiều phương thức tính cước khác nhau. Bảng cước có thể thay đổi dễ dàng, thuận tiện

KẾT NỐI HAI CHIỀU VỚI TỔNG ĐÀI

SMILE PBX tiếp nhận các thông tin khác từ tổng đài như các thông tin về tình trạng phòng, minibar… và cập nhật SMILE FO. Nhân viên buồng sau khi dọn phòng có thể sử dụng điện thoại trong phòng để xác lập trạng thái phòng, trạng thái này được cập nhật tức thời trên SMILE FO
SMILE PBX tiếp nhận các thông tin từ SMILE FO và điều khiển tổng đài. Khi một phòng được check in tại lễ tân bằng SMILE FO, tổng đài tự động mở đường điện thoại để khách gọi ra ngoài và khi check out- đóng lại.